Pivot BV - Website in aanbouw

 

Pivot in het kort
Pivot houdt zich bezig met het ontwikkelen van logistieke software als verlengstuk van en tussen informatiesystemen.
Capaciteitsplanning/scheduling en ketendistributie is ons werkgebied met de invulling van de veelal ontbrekende schakels.
Opdrachten en zendingen worden soepel beheerd. Planningen verlopen zowel geheel als deels geautomatiseerd. Europa is ons werkgebied.

Pivot is een product en een methode; het wordt ingezet waar afdelingen of andere systemen niet (doelmatig) functioneren of niet met elkaar communiceren.
Organisatieontwikkeling maakt deel uit van de methode; de realiteit is uitgangspunt tegen de achtergrond van een solide concept
Wij vinden onderling niet afgestemde processen en ontbrekende informatie op alle niveaus in de organisatie.
Wij maken dit zichtbaar en ontwikkelen verbeteringen. Niet alleen het advies maar vooral ook de invoering.
Pivot is in vier talen gelijktijdig beschikbaar;

Projecten leveren op:

BulletReductie van de administratieve werklast

BulletReductie van de kosten

BulletReductie van organisatorische miscommunicatie

BulletGerichte besturing van de bedrijfsprocessen

BulletVerbetering van de performance; vergroting van de marktpotentie

BulletZinvolle management informatie

BulletInformatie uit diverse onaangetaste bronnen gekoppeld in één samenhangend systeem


OutlookWebApp

Popmail