Schatgraven

Home - Schatgraven

 

‘Schatgraven’ is het boven water halen van waardevolle data en deze zo organiseren dat essentiële informatie voor de organisatie zichtbaar wordt. Met deze informatie krijgt het management meer grip op de organisatie.

 

Tijdens het schatgraven worden daarnaast knelpunten zichtbaar.  Met deze informatie gaat Pivot samen met de opdrachtgever aan de slag om de knelpunten weg te nemen.  Samen stippelen we een pad uit welke veranderingen in de organisatie nodig zijn voor de toekomst.

“Pivot maakt de aanwezige informatie-rijkdom binnen de organisatie zichtbaar”

Het schatgraven-proces

 

Huidige situatie in kaart brengen

Allereerst gaan we met mensen uit de hele organisatie in gesprek. Aan de hand van deze gesprekken vormen wij een beeld van zowel de visie als de praktijk van de organisatie. Omdat we niet alleen vragen wat je doet, maar ook hoe je het doet en waarom komen signalen van kansen en knelpunten bovendrijven. Daarnaast kijken we naar de gehanteerde systemen en welke gegevens hierin worden verwerkt.

 

Inzicht in kansen en knelpunten

Op basis van de gesignaleerde kansen en knelpunten gaan we schatgraven. De beschikbare data uit de verschillende systemen brengen we samen. Dit is een creatief proces, waarbij de data met elkaar in verbinding worden gebracht en waar nodig bewerkt. Hierdoor ontstaat waardevolle informatie omdat deze laat zien hoe groot de kansen en knelpunten daadwerkelijk zijn.

 

Oplossingsrichtingen en monitoring

We presenteren onze analyse (beeld van de organisatie en de waardevolle informatie) aan het management. Hierbij adviseren we hoe de kansen te benutten en de knelpunten op te lossen. Daarna gaan we in gesprek met het management om duidelijk te krijgen of en zo ja welke stappen de organisatie op basis van deze informatie wil zetten.

Om deze stappen te monitoren en waar nodig bij te sturen, richten we een tool (data-omgeving) in die periodiek de stand van zaken genereert.  Ervaring leert ons dat een dergelijke tool na verloop van tijd aanpassing behoeft als gevolg van voortschrijdend inzicht. Pivot ondersteunt hierbij zodat de data omgeving toekomstbestendig is.

Door middel van het ‘schatgraven’ wordt inzicht verkregen in het potentieel van bedrijven. Een vernieuwd inzicht in processen, werkwijze, markt, strategie en verdienmodel draagt bij aan een beter resultaat.

Bij het opstellen van de managementinformatie en het koppelen van de data wordt gebruik gemaakt van PowerBI.