Synergie creëren

Pivot brengt kennis van techniek, logistiek en bedrijfsprocessen op een onorthodoxe manier samen waardoor synergie ontstaat. Bedrijfsprocessen verbeteren doordat Pivot een op maat gemaakte technische ondersteuning realiseert en/of inzicht biedt in alternatieve inrichtingsmogelijkheden van de processen binnen het bedrijf. Nieuwe produkten ontstaan door partijen met elkaar te laten samenwerken.

“Pivot fungeert als partner in processen, bedrijven en produkten.”

Waarbij kunnen wij helpen

 

Op maat gemaakte technische ondersteuning

Vanuit het primaire proces kijken we welk technologisch systeem dit het beste kan ondersteunen. Omdat elk bedrijf uniek is, passen we het technologisch systeem zo aan dat deze naadloos aansluit bij de processen in het bedrijf. Hierbij maken we gebruik van onze actuele kennis van technologische mogelijkheden en de jarenlange ervaring met  programmeren. Voor concrete voorbeelden, zie het portfolio [ link].

 

Alternatieve inrichtingsmogelijkheden

In de afgelopen jaren zetten bedrijven Pivot steeds vaker in om samen de bedrijfsprocessen in beeld te brengen inclusief de knelpunten en oplossingsrichtingen. In de oplossingsrichting is vaak gelegen in het beter aan laten sluiten van de verschillende processen binnen het bedrijf zodat deze elkaar versterken.

 

Bedrijven samen brengen

Vanuit de brede en open blik van Pivot zijn wij altijd op zoek naar de mogelijkheden om bedrijven verder te brengen. Soms doen we dit door verschillende bedrijven bij elkaar te brengen om samen een nieuw product op de markt te brengen.

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek